English Teacher Viliam Podcasts

OFF THE CUFF ep.02

February 23, 2020 Viliam Season 1 Episode 2
English Teacher Viliam Podcasts
OFF THE CUFF ep.02
Chapters
English Teacher Viliam Podcasts
OFF THE CUFF ep.02
Feb 23, 2020 Season 1 Episode 2
Viliam

OFF THE CUFF
/ɒf ðə ˈkʌf/
INFORMAL

def.: If you say something off the cuff, you do not plan it or thinkg about it first. You say it without preparation.

ex.: English Teacher Viliam said a few words off the cuff.

Čo sa dozviete?
Ako sa správať na hodine aby ste z nej vyťažili maximum

  1. Prečo robiť chyby?
  2. Ako tvoriť jednoduché vety aby ste čo najviac rozprávali (aj keď len hlúposti).
  3. Čo robiť keď slovo neviem alebo si neviem na neho spomenúť?
  4. Neimitujte americkú výslovnosť.

BONUS
- My last weekend (easy English): Ako by to mohlo znieť na hodine, keď sa ma učiteľ spýta aký bol môj víkend.

Contact:
www.spikuj.sk
englishteacherviliam@gmail.com
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r

Show Notes

OFF THE CUFF
/ɒf ðə ˈkʌf/
INFORMAL

def.: If you say something off the cuff, you do not plan it or thinkg about it first. You say it without preparation.

ex.: English Teacher Viliam said a few words off the cuff.

Čo sa dozviete?
Ako sa správať na hodine aby ste z nej vyťažili maximum

  1. Prečo robiť chyby?
  2. Ako tvoriť jednoduché vety aby ste čo najviac rozprávali (aj keď len hlúposti).
  3. Čo robiť keď slovo neviem alebo si neviem na neho spomenúť?
  4. Neimitujte americkú výslovnosť.

BONUS
- My last weekend (easy English): Ako by to mohlo znieť na hodine, keď sa ma učiteľ spýta aký bol môj víkend.

Contact:
www.spikuj.sk
englishteacherviliam@gmail.com
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r