English Teacher Viliam Podcasts

Can and Could: Introduction

March 03, 2020 Viliam
English Teacher Viliam Podcasts
Can and Could: Introduction
Chapters
English Teacher Viliam Podcasts
Can and Could: Introduction
Mar 03, 2020
Viliam

Povieme si základné použitia slovies "can" a "could". Naučte sa, že "can" nie je iba môcť a "could" nemusí byť použité iba v minulom čase.

Otestujte sa na našej stránke: https://spikuj.sk/index.php/2020/02/27/can-and-could-intorduction/

Contact:
www.spikuj.sk
englishteacherviliam@gmail.com
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r

Show Notes

Povieme si základné použitia slovies "can" a "could". Naučte sa, že "can" nie je iba môcť a "could" nemusí byť použité iba v minulom čase.

Otestujte sa na našej stránke: https://spikuj.sk/index.php/2020/02/27/can-and-could-intorduction/

Contact:
www.spikuj.sk
englishteacherviliam@gmail.com
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r