English Teacher Viliam Podcasts

Which, What, Who a Whom

January 12, 2021 Viliam
English Teacher Viliam Podcasts
Which, What, Who a Whom
Chapters
English Teacher Viliam Podcasts
Which, What, Who a Whom
Jan 12, 2021
Viliam

Opytovacie zámená vedia byť zradné. Nie sú však vôbec ťažké. Často si ich mýlime len kvôli tomu, že si ich prekladáme. Je lepšie naučiť sa čo vyjadrujú a na čo sa pýtame ak ich používame. Tak napríklad opytovacie zámeno where by sme mohli preložiť ako – kde, kade, kam a odkiaľ. Je jednoduchšie zapamätať si, že opytovacie zámeno where budeme používať ak sa pýtame na miesto.

Okrem iného sa dozviete aj rozdiel medzi what which, kedy ich môžeme použiť aj pre ľudí a taktiež rozdiel medzi who whom.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Show Notes

Opytovacie zámená vedia byť zradné. Nie sú však vôbec ťažké. Často si ich mýlime len kvôli tomu, že si ich prekladáme. Je lepšie naučiť sa čo vyjadrujú a na čo sa pýtame ak ich používame. Tak napríklad opytovacie zámeno where by sme mohli preložiť ako – kde, kade, kam a odkiaľ. Je jednoduchšie zapamätať si, že opytovacie zámeno where budeme používať ak sa pýtame na miesto.

Okrem iného sa dozviete aj rozdiel medzi what which, kedy ich môžeme použiť aj pre ľudí a taktiež rozdiel medzi who whom.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk