English Teacher Viliam Podcasts

After

January 28, 2021 Viliam
English Teacher Viliam Podcasts
After
Chapters
English Teacher Viliam Podcasts
After
Jan 28, 2021
Viliam

Jedna z najčastejších chýb, ktorú študenti robia pri slove after je, že si ho prekladajú ako "potom" a tým vzniká chybné použitie vo vete.
Napr.
Čítam si knihu a potom idem spať.
I read a book after I go to bed. -WRONG
I read a book after that I go to bed. - RIGHT

Veta "I read a book after I go to bed." znamená "Čítam si knihu po tom čo idem do postele.". Takže jedno chybné použite after môže zmeniť význam vety.

V tomto podcaste si teda povieme správne použitie after, after that a after all.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Show Notes

Jedna z najčastejších chýb, ktorú študenti robia pri slove after je, že si ho prekladajú ako "potom" a tým vzniká chybné použitie vo vete.
Napr.
Čítam si knihu a potom idem spať.
I read a book after I go to bed. -WRONG
I read a book after that I go to bed. - RIGHT

Veta "I read a book after I go to bed." znamená "Čítam si knihu po tom čo idem do postele.". Takže jedno chybné použite after môže zmeniť význam vety.

V tomto podcaste si teda povieme správne použitie after, after that a after all.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk