English Teacher Viliam Podcasts

Can and Could (part 2)

March 19, 2021 Viliam
English Teacher Viliam Podcasts
Can and Could (part 2)
Chapters
English Teacher Viliam Podcasts
Can and Could (part 2)
Mar 19, 2021
Viliam

Máme tu pokračovanie podcastu "Can and Could"! V prvej časti sme nešli veľmi do hĺbky. Bolo to len akési zoznámenie sa. V druhej časti si povieme nasledovné:

  1. V akých situáciách vieme can využiť... nie je to iba o zručnostiach.
  2. V minulom čase nepoužívame iba could, ale aj be able to, manage to a succeed in. Povieme si aký je medzi nimi rozdiel.
  3. Použitie štruktúry could have + past participle.

Example:
I managed to find the street, but I couldn’t find her house. 

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Show Notes

Máme tu pokračovanie podcastu "Can and Could"! V prvej časti sme nešli veľmi do hĺbky. Bolo to len akési zoznámenie sa. V druhej časti si povieme nasledovné:

  1. V akých situáciách vieme can využiť... nie je to iba o zručnostiach.
  2. V minulom čase nepoužívame iba could, ale aj be able to, manage to a succeed in. Povieme si aký je medzi nimi rozdiel.
  3. Použitie štruktúry could have + past participle.

Example:
I managed to find the street, but I couldn’t find her house. 

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk